16.2.2008

Savon oikorata kulkisi viitostien rinnalla

Lahdesta Heinolan kautta Mikkeliin suunniteltu Savon oikorata tulisi kulkemaan suurimman osan matkastaan valtatien 5 rinnalla. Lahden ja Heinolan välillä rata rakennettaisiin suurelta osin uudelle, enimmäkseen valtatien itäpuolella kulkevalle linjalle. Heinolasta Mikkeliin rata seuraisi suurelta osin nykyisen viitostien linjaa, Kuortin ja Vihantasalmen alueilla rata kulkisi viitostietä suoremmalla linjalla, nykyisestä valtatiestä kauempana. Pertunmaantien ja viitostien risteyksestä Hietaseen asti rata kulkisi viitostien vieressä, Hietasessa rata liittyisi nykyiseen Savonrataan. Tiedot selviävät Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen maakuntakaavojen luonnoksista.

Savon oikoradan asemia ei ole vielä taidettu miettiä, Heinolaan asema tietysti tulisi, mutta sitäkään ei kaavaluonnoksissa näy. Heinolan ja Mikkelin välisistä asemista ei tietääkseni ole juurikaan edes keskusteltu. VR:n voisi arvella olevan varsin haluton pysähtymään tällä välillä lainkaan, kun jo olemassa olevistakin pienistä rautatieasemista halutaan päästä enimmäkseen eroon. Viitostien varrella ei Heinola-Mikkeli -välillä ole merkittäviä asutuskeskittymiä, mutta toisaalta olisi melkoista haaskausta rakentaa pitkä oikorata kokonaan ilman asemia.

Mäntyharjun tekninen lautakunta päätti alkuviikosta, että sen mielestä koko Lahti-Heinola-Mikkeli oikoratalinjaus tulisi poistaa Etelä-Savon maakuntakaavasta, kertoo Länsi-Savo. Mäntyharju pitää nykyisen Savonradan kehittämistä parempana vaihtoehtona, jossa voitaisiin saada paremmat yhteydet Pietarin suuntaan. Mäntyharjua nyppii ilmeisesti sekin, ettei suunnitellulle ratalinjaukselle rakentaminen ole kovin suotavaa, eikä oikoradan linjaus kierrä Mäntyharjun keskustan kautta. Toisaalta Mäntyharjullakin voisivat tätä tulevaisuuden hanketta torpatessaan selvittää, kuinka moni haluaa pykätä kesämökkinsä sadan metrin päähän viitostiestä.

Aiemmin: Lahti-Heinola-Mikkeli -oikorata taas esillä (9.1.2008)

Ei kommentteja: